Ολοκληρωμένες Λύσεις Ασφαλείας

IP Συστήματα
SD-SDI Συστήματα
Αναλογικά Συστήματα
Συστήματα Video Analytics
Ευφυή Συστήματα Ασφαλείας ή Video Analytics
Συστήματα Θερμικής Απεικόνισης
Παρέχουν υψηλού επιπέδου ασφάλεια και δίνουν αξιόπιστες λύσεις σε δύσκολες εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων