Μελέτες εγκατάστασης συστημάτων

Συνήθης Πρακτική

Δυστυχώς η επίτευξη της απόλυτης ασφάλειας, απαιτεί την δαπάνη τεράστιων ποσών και την δραματική μεταβολή των συνθηκών ζωής – τρόπου λειτουργίας ανθρώπων και επιχειρήσεων. Η συνήθης πρακτική δείχνει ότι ο καταναλωτής οδηγείται σε μεμονωμένες λύσεις, πολλές φορές αμφίβολης ποιότητας που δεν επεκτείνονται ή δεν συνεργάζονται με τρίτα συστήματα διαφορετικής τεχνολογίας. Τελικά δεν πετυχαίνει ποτέ να υλοποιήσει μία ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση και να απολαύσει το επίπεδο ασφάλειας που επιθυμεί με απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία.

Τα οφέλη μίας μελέτης

Η εκπόνηση μίας μελέτης από μία σοβαρή και έμπειρη εταιρεία του χώρου, προσφέρει την δυνατότητα στον αποδέκτη της να πετύχει τον βέλτιστο συνδυασμό κόστους συστημάτων στην διάρκεια του χρόνου και παρεχόμενης ασφάλειας.

Η εταιρεία μας με την πολυετή εμπειρία της σε πολύπλοκα συστήματα διαφορετικών κατασκευαστών, έχει την δυνατότητα να καταρτίσει για εσάς μία πλήρη και ολοκληρωμένη μελέτη εκτελώντας τις παρακάτω διαδικασίες :

  • Πλήρης και ακριβή καταγραφή των αναγκών που επιθυμείτε στον χώρο σας καθώς και του βαθμού ασφαλείας που επιθυμείτε να υλοποιήσετε
  • Προσδιορισμός του budget που επιθυμείτε να επενδύσετε για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος στην διάρκεια των ετών
  • Μελέτη των αρχιτεκτονικών σχεδίων του υπό εξέταση χώρου σε επίπεδο υποδομών
  • Λεπτομερής εξέταση του χώρου με φυσική παρουσία έμπειρου τεχνικού
  • Εντοπισμός των φυσικών αδυναμιών του ή των ενδεχόμενων κινδύνων του
  • Λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων συστημάτων και των δυνατοτήτων επέκτασης – συνεργασίας τους με τρίτα συστήματα
  • Προσδιορισμός των προϊόντων που ικανοποιούν τις καταγεγραμμένες ανάγκες
  • Κατάρτιση προϋπολογισμού κόστους προτεινόμενης λύσης

Οι μελέτες μας καλύπτουν τόσο την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης λύσης ασφάλειας όσο και την σχεδίαση των απαραίτητων υποδομών που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής (οδεύσεις, αναμονές, πρόβλεψη παροχών ισχύος,…)

 

Καλέστε μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εντοπίσουμε μαζί τα οφέλη που εσείς θα επωφεληθείτε από την μελέτη της εταιρείας μας στην κτηριακή σας υποδομή.