Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (C.C.TV.)

Φύλαξη Εργοταξίου & Οικοδομής με έναν ανιχνευτή 269€/μήνα
Το σύστημα Videofied είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλείας που προστατεύει το εργοτάξιo ή την οικοδομή σας χάρη στην τεχνολογία με τους οπτικούς ανιχνευτές του που ενημερώνουν με video το Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας για οποιαδήποτε παραβίαση .
Φύλαξη Εργοταξίου & Οικοδομής με τρείς ανιχνευτές 429€/μήνα
Το σύστημα Videofied είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλείας που προστατεύει το εργοτάξιo ή την οικοδομή σας χάρη στην τεχνολογία με τους οπτικούς ανιχνευτές του που ενημερώνουν με video το Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας για οποιαδήποτε παραβίαση .
Φύλαξη Εργοταξίου & Οικοδομής με πέντε ανιχνευτές 589€/μήνα
Το σύστημα Videofied είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλείας που προστατεύει το εργοτάξιo ή την οικοδομή σας χάρη στην τεχνολογία με τους οπτικούς ανιχνευτές του που ενημερώνουν με video το Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας για οποιαδήποτε παραβίαση .
Φύλαξη Εργοταξίου & Οικοδομής με δέκα ανιχνευτές
Το σύστημα Videofied είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλείας που προστατεύει το εργοτάξιo ή την οικοδομή σας χάρη στην τεχνολογία με τους οπτικούς ανιχνευτές του που ενημερώνουν με video το Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας για οποιαδήποτε παραβίαση .

Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ή Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή CCTV είναι το σύστημα το οποίο αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες, συνδεδεμένες σε οθόνη για την επιτήρηση ενός χώρου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας χρησιμοποιείται αντίστοιχος εξοπλισμός που καταγράφει την εικόνα, τη μεταφέρει σε πιστοποιημένους χρήστες, εκτός χώρου, μέσω Internet και εκτελεί μεγάλο φάσμα επιπλέον λειτουργιών που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της ασφάλειας του χώρου σας .