• Περιγραφή
 • Φωτογραφίες

 

SP 5500

Μονάδα Συναγερμού με 5 ζώνες επεκτάσιμη στις 32 ζώνες

Περιγραφή

 • Λειτουργία StayD mode 
 • Επέκταση μέσω Bus 4 καλωδίων
 • 5 ζώνες ή 10 με διπλασιασμό, επεκτάσιμο έως και 32 ζώνες
 • 2 PGM επάνω στην πλακέτα
 • Υποστηρίζει έως και 16 PGM
 • 2 υποσυστήματα (Partition)
 • 32 κωδικοί χρήστη
 • 1.5A switching τροφοδοτικό
 • Υποστηρίζει τις συσκευές PCS200 και PCS300, το IP module, τον τηλεφωνητή VDMP3
 • Επιτόπου αναβάθμιση προγράμματος μέσω του 307USB και του λογισμικού WinLoad στα 9,6 Kbaud
 • Μενού προγραμματισμού για κύριο κωδικό, κωδικό εγκαταστάτη και κωδικό τεχνικού συντήρησης
 • Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί: 3 για το κεντρικό σταθμό, 5 για προσωπική κλήση και 1 για αναφορά pager
 • Αυτόματη ρύθμιση θερινής / χειμερινής ώρας
 • Μνήμη 256 συμβάντων
 • Χωράει σε μεταλλικά κουτιά με διαστάσεις (cm): 20 x 25.5 x 7.6 και 28 x 28 x 7.6