• Περιγραφή
  • Φωτογραφίες

 

PS1551

Μαγνητική επαφή φλαντζωτή